Toggle menu

Harmonogram prednášok

Nové Zámky 2. februára 2024 17:00 Archanjel Slnka
a zmysel súčasnosti
Miestny odbor Matice slovenskej, Nábrežná 24, plagát
Brno 16. února 2024 17:00 Archanděl Slunce
a smysl současnosti
Hotel Continental, Kounicova 6, sál č. 4
plakát a rezervace
Lomnice nad Popelkou 17. února 2024 14:00 Angelologie a zdraví. Co mohou říct babylonští kněží současnému lékaři Zámek Lomnice nad Popelkou, Husovo nám. 4, plakát a přihlášky
Lomnice nad Popelkou 18. února 2024 9:00 Angelologie. Stará nauka o andělech ožívá v reálných souvislostech Zámek Lomnice nad Popelkou, Husovo nám. 4, plakát a přihlášky
Praha 19. února 2024 19:00 Emil Páleš host v Léčivém divadle u Gabriely Filippi Klub Lávka, Novotného lávka 1, plakát, vstupenky
Pardubice 20. února 2024 18:00 Archanděl Slunce
a smysl současnosti
Dům techniky,
Nám. Republiky 2686
plakát a rezervace
Hodonín 9. března 2024 16:00 Archanděl Slunce
a smysl současnosti

Čajovna Kulatá brána, Vrchlického 4,
plakát a rezervace

Ústí nad Orlicí 2. dubna 2024 18:00 Archanděl Slunce
a smysl současnosti
Malá scéna,
Havlíčkova 621,
plakát
Svitavy 3. dubna 2024 18:00 Archanděl Slunce
a smysl současnosti

Lidové divadlo,
M. Horákové 20,
plakát a vstupenky

Zuberec 20. apríla 2024 16:00

Ako zostať slobodnou krajinou. Je vonkajšia sloboda možná bez tej vnútornej? Dialóg Petra Druláka a Emila Páleša

Konferencia Zuberecké chodníčky
Banská Bystrica 23. mája 2024 17:00 Archanjel Slnka
a zmysel súčasnosti
Archa, Horná 7,
1. posch.,
plagát a rezervácia
Lučenec 24. mája 2024 17:00 Archanjel Slnka
a zmysel súčasnosti

Novohradská knižnica,
ulica J. Kármana 22
plagát a rezervácia

Košice 25. mája 2024

16:00

Fénixov cyklus a zmysel súčasnosti (úvodná prednáška) V rámci Vitalfestu, program festivalu
Košice 26. mája 2024 9:30 Archanjel Slnka a zmysel súčasnosti (poldenný seminár)

prihláška

Spišská Nová Ves 27. mája 2024 17:30 Archanjel Slnka
a zmysel súčasnosti

Dom Matice slovenskej, Zimná 68,
plagát a rezervácia

Bratislava 12.-14. júla 2024

18:30
9:30
9:00

Ako sa učíme
a rozhodujeme
Ďalšie informácie
a prihlásenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témy a anotácie vybraných prednášok Emila Páleša