Toggle menu

Harmonogram prednášok

Levoča 2. februára 2020 9.00

Stredoveká náuka o anjeloch vo svetle vedy

Hotel U leva, nám. Majstra Pavla 24

Praha 12. května 2020 18:00 Stará moudrost v zrcadle současnosti Divadlo Na Maninách, plagát
Košice 17. mája 2020 13.00

Stredoveká náuka o anjeloch vo svetle vedy

Kultúrno-spoločen-ské centrum, Jedlíkova 7

prihlášky