Toggle menu

Organizačné pokyny

 

Prednášky

Ak chcete usporiadať verejnú prednášku či besedu s Dr. Pálešom vo Vašom meste alebo odbornú prednášku pre nejaký profesný kruh - napíšte. Čas, miesto, obsah a organizačné podmienky dohodneme osobne.

 

 

Individuálne konzultácie

Konzultácie k Angelológii dejín a jej praktickému využitiu sú určené čitateľom, ktorí si chcú prehĺbiť či samostatne tvorivo uplatniť poznatky z nej. Osobne alebo na diaľku cez skype, konzultačná hodina (60 minút) stojí 50 €, pre absolventov školy 40 €.