Toggle menu

Pratvary v prírode, architektúre a ľudskej psychike.

ZÁKONITÉ PREMENY UMELECKÉHO TVAROSLOVIA V DEJINÁCH.

19. júna 2010
Kongres stavebnej biológie a holistickej architektúry Genius loci a tempori, Bratislava
 

mp3