Toggle menu

Duchovná úloha strednej Európy

 

 

Emil Páleš

Duchovná úloha Strednej Európy

alebo ako súvisia rozprávky s politikou

 

Vyšlo vo vydavateľstve Sophia, Bratislava, 1995, 88 strán,

ISBN 80-967458-0-8.

 

 

 

Obsah knihy


I.

Rozprávka o Jastrabej žene

Nočná a denná polovica človeka

Štrbina medzi svetmi

Prečo človek spí

Pravá a ľavá hemisféra mozgu

Zemské pologule

Syntéza protikladov (veľká svadba)

Priepasť medzi svetmi

Premostenie. Tvorba nového

Úloha Európy vo svetovom organizme

 

II.

Vznik duchovnej individuality. Individuálnosť a kolektívnosť

Za kulisami svetového diania

Trojčlennosť sociálneho organizmu

 

III.

Čo znamená byť Slovákom?

Poslanie európskych národných duší. Národná identita

Ako pôsobia duchovia národov v Západnej, Strednej a Východnej Európe

Ako rozličné národy definujú svoju identitu

Zlo je dobro na nesprávnom mieste

Zore slovanskej kultúry

Zostup vyššieho ja do duše človeka