Toggle menu

Prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc.

Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
K metodologii Angelologie dějin
(září 2008 – květen 2017)
 

(Celý text v dokumente PDF)