Toggle menu

Kruh podporovateľov

Stretnutie

Termín

Miesto konania

Leták

1. 2. apríla 2022 Smolenický zámok
2. 2. júla 2022 Vígľašský hrad
2. 10. septembra 2022 Smolenický zámok

 

Kruh podporovateľov Sophie

Vážení partneri-sponzori!

Hlavnú myšlienku a cieľ Sophie som si vytýčil pred tridsiatimi rokmi a v roku 1994 dostala podobu neziskovej organizácie s časopisom. Už tri desaťročia voľne združuje dobrovoľníkov s cieľom hľadať a uviesť do života celistvú múdrosť, ktorá pozdvihne naše životy jednotlivo i celospoločensky. Stala sa nenápadnou avantgardou, kde sa v malom kruhu diskutujú témy, ku ktorým sa hlavný prúd spoločnosti dostáva omnoho neskôr.

Obsahovým jadrom je moja pôvodná bádateľská práca, ktorá znovuobjavuje a očisťuje odvekú múdrosť tradovanú náboženstvami vo svetle najnovších poznatkov vedy. Slúži za inšpirujúci príklad, ako sa s integrálnou metódou sofiológie dajú znovuzískať etické hodnoty cez slobodné poznanie, ktoré je živé a spája nadkonfesionálne. Angelológia dejín je v celosvetovom meradle priekopnícka, jedinečná práca. Viaceré jej myšlienky - najmä existencia cirkasemimileniálnych (približne 500-ročných) cyklov v dejinách - sa medzičasom potvrdili nezávisle a stali sa súčasťou hlavného prúdu vedy. Nejde teda len o moju osobnú filozofickú víziu, ale o náročnú prácu s obrovským množstvom dát, aká si vyžaduje dlhodobé sústredené úsilie, investície a koordináciu.

Obraciam sa na Vás s ponukou stať sa bližšou súčasťou kruhu, vďaka ktorému Sophia žije. Presadzovať nový ideál si od začiatku vyžadovalo a vyžaduje hľadať neprešľapané cesty mimo zavedených inštitúcií a istú dávku obetavosti. Akadémia a univerzita nemali grantovú škatuľku na tak široko založený projekt, ale podporili ho samotní čitatelia a poslucháči. Sophia, n.o. je výskumná a osvetová inštitúcia financovaná priamo laickou verejnosťou. V oblasti integrálnych štúdií je na Slovensku asi jediná. Ste to len Vy - moji čitatelia, poslucháči a žiaci školy - vďaka komu sa môžem uvoľniť pre tvorivú prácu a vrátiť Vám výsledky, ktoré zúročujú Váš vklad. Vďaka tomuto vzťahu si tiež môžem zachovať nezávislosť od iných inštitúcií a tým nezaujatý, neskreslený spôsob myslenia, ktorý sa pre mnohých stal dôveryhodnou smerovkou.

Chcem teraz dať cieľavedomejšiu formu tomuto vzťahu medzi Sophiou a jej sponzormi, ktorý sa doposiaľ odohrával len neformálne a z vlastnej iniciatívy priaznivcov. Utvoríme kruh podporovateľov Sophie. Budú ho tvoriť tí, čo podporia Sophiu mesačne čiastkou 15 € (resp. 180 € ročne alebo viac, podľa vlastného uváženia). Pre týchto darcov usporiadame občasne nejakú udalosť, kde sa stretneme. Vďaka tomu lepšie spoznám ja Vás, Vy seba navzájom a dozviete sa, čo nové sme dosiahli alebo o čo sa usilujeme. Uvidíte výsledky, ktoré vznikajú vďaka Vám a budete sa cítiť byť súčasťou niečoho zmysluplného. Aby sme Vám mohli dať vedieť, vyplňte prosím kontaktný formulár.

Väčšina mojej práce vôbec nie je známa, pretože trvá desaťročia, než dozreje a podarí sa ju publikovať. Môžete však byť pri tom, ako sa rodí. Len pri osobnom stretnutí tiež nájdeme spojenia a talenty, ktoré dovolia zapojiť viac ľudí do spolupráce na spoločnej veci. Rýchlejšie sa budeme blížiť k cieľom, ktoré dlho odkladám pre rad bezprostredných úloh. Naliehavé sú tiež preklady, pretože množstvo kolegov, profesorov i laikov čaká na to, aby si mohli prečítať neskrátené znenie Angelológie. Oficiálnejšia spolupráca s renomovanými univerzitami alebo dokumentárny film by prepožičali nášmu hnutiu novú dynamiku.

15 € mesačne by bola vstupenka, vizitka vážneho úmyslu, ktorá je v možnostiach väčšieho počtu ľudí a tak budú smieť byť súčasťou užšieho kruhu informovaných priateľov či čestných darcov. Nestane sa nám tiež, aby v snahe podporiť moju prácu niekto sponzoroval organizáciu, kde prednášam iba ako hosť. Číslo nášho účtu nájdete tu a do správy pre príjemcu uveďte prosím "dar" a svoje meno. Zaradíme Vás do kruhu pozvaných.

Ďakujem,

                                                                                              RNDr. Emil Páleš, CSc., riaditeľ Sophia, n. o.

Kruh_podporovatelov_Sophie