Toggle menu

Lektori

Emil Pales

 

Emil Páleš (1966)
Angelológia

Vyštudoval kybernetiku a vyučoval počítačovú lingvistiku na Matematicko-fyzikálnej fakulte Komenského Univerzity v Bratislave. Päť rokov bol vedeckým pracovníkom Slovenskej akadémie vied. V roku 1993 založil neziskovú organizáciu Sophia a rovnomenný časopis.

Svojou prácou nadväzuje na sofiológiu Komenského, Solovjova a Štúrovcov – sofiológiu ako úsilie o syntézu troch oblastí poznania (kozmológie, antropológie a teológie) ako aj troch prameňov poznania (zjavenia, rozumu a zmyslovej skúsenosti). Z jeho pôvodného bádania zásadný význam má objav synchrónneho a periodického pôsobenia pravzorov v dejinách kultúry a v evolúcii prírody.

 

 

Silvia Hanustiakova

 

Silvia Hanuštiaková (1974)
Eurytmia, maľba, plastika

Vyštudovala eurytmiu; waldorfskú pedagogiku na viedenskom seminári; maľbu a plastiku so zameraním na umeleckú terapiu na goetheanistickej škole vo Viedni. Zaoberá sa duševno-duchovným významom farieb, foriem a pohybu. Venovala sa deťom s postihnutím a práci so starými ľuďmi. Robí kurzy eurytmie, goetheanistickej maľby a plastiky v Čechách a na Slovensku, pôsobila ako umelecký pedagóg na seminároch pre waldorfských učiteľov. Pracovala vo Waldorfskej škole ako terapeutka a učiteľka výtvarnej výchovy. Potom sa stále intenzívnejšie venovala umeleckej eurytmii v rôznych projektoch javiskovej eurytmie doma a vo Švajčiarsku. V roku 2007 založila a vedie eurytmicko-umelecké vzdelávanie Anna Sophia.

 

 

Emil Pales

 

Dana Oravcová (1956)
Koordinátor

Vyštudovala angličtinu a ruštinu na FFUK v Bratislave, pracovala ako redaktorka v knižnom vydavateľstve a v časopise o výtvarnom umení, neskôr ako prekladateľka a tlmočníčka a manažérka bratislavskej kancelárie oceliarskej firmy. Je absolventkou Školy sofiológie.

 

 

 

 

 

 

Dusan Knezovic

 

Dušan Knezovič (1966)
Lukostreľba

Z pestrofarebnej skúsenosti doterajšieho spriada vrkoč bytia a všetko poznané sa usiluje premieňať v každodennom živote do zmysluplnej syntézy myslenia, cítenia a vôle. Lukostreľbu prijal ako proces hľadania tejto vyváženej súhry.

 

 

 

 

 

 

Jitka Kozeluhova

 

Jitka Koželuhová (1966)
Spev

Studovala klavír, zpěv a kompozici (u prof. Ilji Hurníka) na Konzervatoři a kompozici na AMU (prof. Petr Eben) v Praze. Kromě nezávislých tvůrčích projektů v těchto oborech (desítky opusů hudebních děl, pianistická a pěvecká vystoupení) pořádá kursy pro veřejnost (Vědomé zpívání) a od roku 2002 řídí hudební činnost Obce křesťanů ve Štutgartu. Momentálně působí též jako docent na štutgartském waldorfském semináři pro vychovatele v mateřských školách.
Pro hudební působení se obrací neustále ke spirituálním zdrojům hudby, které se snaží zprostředkovat svým posluchačům. O svých kurzech vědomého zpívání píše: „Při setkávání s hudebními fenomény (jako například hudebními intervaly) nemáme co dělat jen s chladnými popisy jevů kategorizovaných lidmi, ale s živoucími, mocně utvářejícími silami, které mohou působit oživujícím - až léčivým - způsobem na naše moderní dobou »vysušené« duše.“

 

 

Zdislava Sýkorová (1973)
Tvorivá reč

Absolventka výtvarného odboru na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave a viedenského waldorfského semináru (Zentrum für Kultur und Pedagogik). V rokoch 1996 – 2000 sa venovala grafike a ilustračnej tvorbe pre časopis Sophia.
Tvorivú reč/rečotvorbu (Sprachgestaltung), vychádzajúcu z antropozofie, študovala u pani Heleny Kessler vo Viedni a ďalej pokračuje ako hosťujúci študent na akadémii AmWort vo švajčiarskom Dornachu. V súčasnosti sa zaoberá hľadaním slovenskej podoby princípov, s ktorými pracuje rečotvorba v nemecky hovoriacich krajinách a vedie kurzy zamerané na vnímavejšie vnáranie sa do daru slova, znovuobjavovanie jeho moci a spoznávanie ako súvisí s našou bytosťou a silami, ktoré nás utvárajú.