Toggle menu

Staré vydanie Angelológie

Emil Páleš

Angelológia dejín

Paralelné a periodické javy v dejinách.

 

Prvé vydanie v slovenčine z roku 2001 bolo jednozväzkové a malo 648 strán. Toto prvé vydanie je vypredané. 

Druhé vydanie bude trojzväzkové. Prvý zväzok vyšiel v roku 2004 iba v českom jazyku. Druhý zväzok vyšiel v roku 2012 v slovenskom originále aj v českom preklade. Tretí zväzok je v príprave. Druhé vydanie je v porovnaní s prvým obsahovo rozšírené o nové kapitoly, staré kapitoly sú prehĺbené a spresnené, obsahuje nielen duchovný dejepis ale aj duchovnú prírodovedu.

 

Obsah prvého vydania v slovenčine


Predslov k metóde a cieľu knihy

 

Vlny tvorivosti

Majú dejiny nejaký zmysel a poriadok?

Vlny tvorivosti

Kroeberove „Konfigurácie kultúrneho rastu“

Hľadanie pravidelnosti v chaose

Príčiny kultúrnych vĺn

Paralelizmus v kultúrnom priestore

Oswald Spengler a jeho „Zánik západu

Vznik konfiguracionizmu

Sorokinova „Kultúrna dynamika“

Paralelizmus v geografickom priestore

Jaspersova „axiálna epocha

Rola inšpirácie v dejinách

Jungova synchronicita

Zdroje kultúrnej zmeny

Rytmickosť. Noosféra ako nadpríroda

Rola osobnosti v dejinách

Kardinálny omyl kultúrnej antropológie psychológie. Trojnosť tela, duše a ducha

Individualita, dedičnost, prostredie

Hranice súčasnej futurológie

Toynbeeho „štúdia dejín“

 

Kvalitatívna štruktúra času

Duch času a duch miesta

Kvalitatívna štruktúra času

Pôvod cyklických koncepcií času

Opát Trithemius

Sedem archanjelov

Saturn, pán času

Magnus annus alebo Veľký rok

720-roční a 72-roční duchovia času

Upresnenie astronomických periód

Cherubovia ako staviteľia fyzického tela človeka

Duchovia geologických dôb

Sedemročné periódy v ľudskom živote

Sedem sviatostí

Astrológia a kresťanstvo

Archanjeli a hudba sfér

Tabuľky duchov času

 

Kniežatstvá ako inšpirátori kultúrnych epoch

Hegelova filozofia dejín

Poatlantské kultúry u Rudolfa Steinera

Duchovná antropológia

Stavy vedomia

Kultúrne stupne a vývoj vedomia

Pocitová, rozumová a vedomá duša

Tri články duše ako tri sestry-princezné

Neolitická revolúcia

Prvá a druhá poatlantská kultúra.Praindická a praperzská

Tretia a štvrtá poatlantská kultúra.Babylonsko-egyptská a grécko-latinská

Chrám ľudstva

Alexander Veľký

Piata poatlantská kultúra. Anglosasko-germánska

Reformácia

Víťazstvo parlamentných monarchií

Expanzia Európy

Skryté poslanie západoeurópskeho kolonializmu

Duša vedomá a experimentálna veda

Šiesta poatlantská kultúra. Balto-slovanská

Kedy sa začína vek Vodnára?

Najgrandióznejšia predpoveď všetkých čias

 

Gabriel

Anjeli, strážni duchovia ľudí

Gabriel, archanjel Mesiaca

Astrologická Luna

Lunárne bohyne

Strieborný proces v kozme

Lastúrniky a vznik Mesiaca

Endymion a Selené

Duševný strieborný proces

Pôvod židovského národa. Úr a Cháran

Jahve, boh Mesiaca

Gabriel a obdobie chrámu. Ako Gabriel „upadol do nemilosti“

Michael ako ochranný duch Izraela

Vznik islamu

Psychológia predškolského veku

Gabriel a filozofický materializmus

Nominalizmus

Indický materializmus

Čínsky materializmus

Atomizmus

Hedonizmus

Náboženský materializmus

Archanjel Gabriel a renesančná prírodovedecká revolúcia

Abrahám, Gabriel a tragédia Židov

Vznik prírodných vied u Arabov a v renesančnej Európe

Prečo je pre nás stredovek taký temný

Naturalizmus a odklon od realizmu v umení

Prekonanie „vedeckého“ materializmu

Duchovná príčina renesančnej prírodovednej revolúcie

Turci

Seldžúcka expanzia. Almorávidi. Almohádi

Vzostup Osmanov a Mughalov za Gabriela

Archanjel Gabriel a vznik písma

Archanjel Rafael a vznik abecedy

Národy inšpirované Slnkom a Mesiacom.Ich protikladný vztah k písmu

Matriarchát. Vek Raka

Paleolitické venuše

Archanjel Gabriel a barokové umenie

Barokové klenotníctvo

Baroková móda

Etruskovia. Lýdia. Frýgia

Tália, múza komédie

Filozofia, láska k Sofii

 

Samael

Sily, duchovia pohybu

Samael, archanjel Marsu

Mars v astrológii

Bohovia vojny

Železný proces v kozme

Spor na nebi

Samael a tajomstvo zla.Vznik smrti a víťazstvo nad ňou

Cherubín Škorpióna a Barana

Založenie Ríma

Sparta

Asýrska ríša

Kríza Európy v 14. storočí

Kríza stredného veku

Čierna smrť

Obdobie vojen

Osudný rok 1348

Oblečenie v 14. storočí

Mongoli

Samaelské obdobie v Japonsku

Aztékovia

Samaelský stredovek v Severnej Amerike

Samaelský stredovek v Južnej Afrike a Amerike

Samaelský stredovek na Novom Zélande

Tamerlán

Pelops

Samaelské obdobie staroveku

Samelský starovek v Európe doby bronzovej

Samaelský starovek v Levante

Dobytie Kanaánu

Samaelský starovek v Egypte

Argonauti. Amazonky

Rozvrat Mykén

Vek železa

Príčina sťahovania národov. Morské národy

Prehistorické samaelské obdobia

Prečo veda nedokáže pochopit súvislosti

Samael ako 72-ročný duch času

Huni

Yersinia pestis - morový démon

Avari

Maďari

Vikingovia

Zánik Mayov

Koniec dynastie Tchang

Stavba hradov

Bojová taktika nomádov

Siung-nu

Kimmercania

Hyksósovia

Gutejci

Prvé prechodné obdobie v Egypte

Druhá dynastia v Egypte

Komunizmus

Futurizmus

Robia nás duchovia času neslobodnými?

 

Rafael

Archanjeli, duchovia národov

Rafael, archanjel Merkúra

Rafael a vznik hláskového písma

Klasický merkurický národ: Féničania

Mezopotámia a Egypt. Kassiti

Grécko a Byzancia

„Uzdravenie“ Európy

2. a 18. storočie

Rafael, pútnictvo a rozvoj obchodných ciest

Rafael a rozvoj obchodu

Rafaelské obdobie v Afrike a v Ázii

Prechod od zacharielského obdobia k rafaelskému v Európe a na Ďalekom východe

Psychológia školského veku

Rafael a rozvoj vzdelanosti

Vynález kníhtlače

Rafael a sakrálna architektúra

Rafaelská signatúra v stavebných slohoch gotiky a klasickom slohu Indie a Indonézie

Rafaelský stavebný sloh v rastlinnej ríši

Madona z Chartres

Štíhlost. Cherubín Panny a Blížencov

Rafael a dejiny medicíny

Návrat gotiky

Rafael a zrod lingvistiky

Premena pútnictva na turistiku

Rokoková móda

Mestská revolúcia. Chalkolit. Vek Blížencov

Osvietenstvo. Rozvoj miest

Operení hadi ako učitelia ľudstva. Toltékovia

 

Zachariel

Panstvá, duchovia múdrosti

Bleskovládni bohovia

Jupiter v astrológii

Zachariel ako sféra svetových myšlienok

Cínový proces

Cherubín Strelca

Zdomácnenie koňa

Zachariel a Michael

Merkúr a Jupiter: chytrosť a múdrosť

Zachariel a Sofia

Zachariel a vzor kráľovstva. Artuš a Karol Veľký

Zachariel v Arábii: Harún ar-Rašíd a bagdadský kalifát

Zachariel v Japonsku: Šótoku a kultúra Asuka

Opát Trithemius o Zacharielovi

Zrelý vek života

Cézaropapizmus

Staroveké Grécko

Byzancia. Krestanské Grécko

Renesancia. Znovuzrodenie Grécka

Zachariel a mínojská Kréta.Labyrint ako obraz závitov mozgu

Mínos, syn Dia

Jupiter ako ochranný boh Indoeurópanov

Jupiterská fyziognómia

Zrod Európy

Labrys: záhada dvojsečnej sekery

Jupiter-Amon a vzostup Théb

Jupiter-Marduk a vzostup Babylonu

Čas boha búrky

Striedanie vlád: Anael - Zachriel - Rafael

Bohovia žijú!

Novobabylonská ríša

Zachariel a počiatky matematiky

Šach

Zacharielský rytmus v dejinách matematiky

Čínska matematika 1240-1320

Mayovia

Zánik Mayov

Zachariel zjednocuje Európu

Zachariel a európska integrácia po roku 1989

Javor a karolínska architektúra

 

Anael

Kniežatstvá, duchovia času

Astrologická Venuša

Pani lásky a krásy

Medený proces v kozme. Cherubín Váh

Soloviov o krásne

Venuša a Mars: láska a vojna

Venuša ako ochrankyňa mřtvych

Inkská Venuša

Anaelský Rím

Obliekanie a účesy v anaelskom Ríme

Postoj k hudbe a tancu za Anaela

K rozpadu rímskej ríše

Anael v gréckom umení

Venušina krajina: Sýria

Postavenie Mezopotámie ako Venuše poatlantského vývoja

Anaelské obdobie a Akkad

Jungova teória praobrazov na pol ceste k pravde

Záhradník, ktorého Ištar urobila králom

Anaelské obdobie v Egypte

Anaelské obdobie v Číne

Sangamová a kávjová poézia. Venuša v Indii

Anaelský vek a doba medená

Anael, Zachariel a doba bronzová

Samaelský vek a doba železná

Vynález porcelánu. Rozšírenie hodvábu a farebného skla

Teotihuacán

Altamira a Lascaux. Praveký vek Váh

Rozdelenie pohlaví a strata nesmrteľnosti

Luciferské bytosti Venuše a ich rola v dejinách

Puberta

Archanjel Anael a dejiny hudby

Klasická hudba

Mystická láska ako cesta k Bohu

Alvárovia. Bhaktické hnutie v 8. storočí

Svätý František z Assisi a Džaláluddín Rúmí

Trubadúri, minnesängri a dvorná láska

Metamorfózy ideálu ženstva

Ženy na královskom tróne

Móda v 13. storočí. Neskoré rokoko a empír

Archanjel Anael a poézia

Aiolská lyrika

8. storočie

Vyjadrovanie citu v maľbe

Romantizmus a sentimentalizmus

Podobnost Goetheho a Hadriánovej epochy

Prométeus. Duch hrdosti a vzdoru

Romantizmus vo Vietname

Napoleon Bonaparte

Sorokinova štúdia nepokojov v Európe

Leeova krivka nepokojov v Číne

 

Orifiel

Tróny, duchovia vôle

Saturn v astrológii. Antický Saturnus

Olovený proces v prírode a v kozme

Pôvod rás

Saturn v ludskej psyché. Pamät

Orifiel a rímske cisárstvo

Dva talenty Rimanov: rétorika a história

Orifiel a dejiny dejepisu

Orifiel a rímske právo

Orifiel a centralistický imperializmus

Čína za dynastie Cchin

Analógie medzi Rímom a Čínou. Pálenie kníh

Limes Romanus a cínsky múr

Orifiel v Indii. Harappa a Mohendžo-daro. Ašóka

Centralizácia Vietnamu

Orifiel a rímsky historický reliéf

Orifiel v Egypte. Tretia a štvrtá dynastia

Orifiel a monumentálna architektúra.Megality a pyramídy

Kamen ako stavebný materiál orifielského veku

Orifielská signatúra v architektúre

Justinián

Románska architektúra

Makovica - predobraz orifielskej architektúry v prírode

Stoická filozofia

Descartov mechanicizmus

Romanizácia rímskokatolíckej cirkvi

Jezuitizmus

Štiepenie cirkvi

Španielska móda

Ivan Hrozný

Zrod absolutizmu

Benediktínske mníšstvo

Staroba, zima života

 

Michael

Michael, archanjel Slnka

Slnko v astrológii

Slncové mocnosti ako darcovia duchovnej podstaty človeka

Duchovia formy

Michael a slnečné božstvá staroveku

Michael, archanjel jesene

Slneční hrdinovia. Gilgameš

Herakles

Zostup do podsvetia

Perseus

Čas mudrcov

Zarathuštra

Michaelské obdobie staroveku

Vznik filozofie

Sokrates a vznik svedomia

Inšpiroval axiálnu epochu Michael?

Prečo religionistika nedokáže pochopit súvislosti

Demokracia ako michaelská forma spoločenského zriadenia

Aténska demokracia

Prechod od gabrielského obdobia k michaelskému

Rímska republika

Indické republiky

Keltská prestavba

Rôzny vztah národov k Logu

Zánik demokracií za Orifiela

Návrat demokracií po roku 1879

Prvý parlament

Sebavýchova ako podmienka demokracie

Dospelosť

Perzská ríša

Perzské umenie

Kroisova porážka

Grécko-perzské vojny

Najzázračnejšia ochrana pre krajinu

Zlatý vek a úpadok Atén

Alexander Macedónsky

Význam Alexandrových výprav

Michael ako pripravovatel cesty Kristovi

Cyklický a lineárny rozmer dejín

Michaelská signatúra v architektúre

Obelisk, skamenelý slnečný lúč

Cherubín Leva

Jaseň, strom Slnka

Jaseň víťazí nad hadom

Yggdrasil, strom svetovej osi

Michael v kabale

Michael ako 72-ročný duch času

Michael a dejiny Izraela

Michael a dejiny perzskej ríše

Kelti

Inkovia

Parlamenty v 13. storočí

Globalizácia

Michael a dejiny filozofie

Indická filozofia

Proroci Izraela

Kabala

Orfizmus

Pytagoreizmus. Platonizmus

Helénizmus

Temná noc filozofie

Novopytagoreizmus a novoplatonizmus

Patristika

Uctievanie Slnka v prvých storočiach

Gnosticizmus

Manicheizmus

Karolínska renesancia

Byzantská renesancia

Rafael ako malý Michael

Vrcholná scholastika

Svätý Gregor Palamas a hesychazmus

Spojenie viery a rozumu

Medziobdobie. Nemecká klasická filozofia

Michaelský duch súčasnosti

Sorokinova periodizácia dejín kultúry

Ahrimanizovaná podoba michaelského impulzu v kvantovej fyzike a kozmológii

Existencializmus ako stroskotanie v odpovedi a michaelskú otázku

Bieda novodobej filozofie

Postmoderna ako slnečný démon

Postmoderná veda

Postmoderné „umenie“

Angelológia ako epistemológia

Postmoderna v praxi

Kobylky s ľudskou tvárou

Michaelská veda

Fénix

 

O potrebe duchovnej akadémie vied a umenia ako predpokladu morálnej a hospodárskej obnovy Slovenska

Duchovné srdce sociálneho organizmu

Základom všetkých spoločenských štruktúr sú duchovné hodnoty

Politika

Školstvo

Etická výchova

Umenie

Veda

Filozofia

Náboženstvo

Küngov projekt svetového étosu. Ekumenizmus

Nová spiritualita a „ezoterika“

Duchovná veda

Hurbanova koncepcia slovanskej vedy

Ruská sofiológia

Deizmus. Konvergencia medzi vedou a vierou

Komenského pansofická akadémia

Antropozofia

Kľúč k vzostupu

 

Odpovede na otázky

Citovaná literatúra