Toggle menu

Audiozáznamy - prednášky

Náuka o dejinných cykloch ako futurológia staroveku

15. októbra 2013
Futurologická spoločnosť, Bratislava

Vnútorná sloboda jednotlivca a utváranie spoločnosti

25. mája 2013
Hotel Devín, Bratislava

Čo zo starej múdrosti potvrdila súčasná veda

7. decembra 2012
Galerie Cesty ke světlu, Praha

Duševné zdravie a zmysel života. Franklova logoterapia

6. mája2012
Vitalita fest, Bratislava

Kde hľadať nové pramene etických hodnôt v postmodernom veku relativizmu

24. apríla 2012
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Biochémia siedmich planetárnych kovov. Pohľad alchýmie a pohľad moderný

7. decembra 2011
Západočeská univerzita, Plzeň
 

Na sedem kovov známych v staroveku sa alchýmia dívala ako na korešpondencie siedmich duchovných archetypov symbolizovaných planétami. Alchymická koncepcia kovov pravdivo zachytáva rad ich vlastností, ktoré boli objavené až v 20. storočí pomocou prístrojovej techniky. Tieto poznatky umožnili alchymistom čiastočne úspešne liečiť. Nie je zrejmé, ako toto poznanie získali a prečo kovy vykazujú práve tieto vlastnosti a funkcie v živých systémoch.

Kto je archanjel Uriel? Rekonštrukcia zlomkov starej múdrosti

26. marca 2011
Festival ezoteriky a zdravého životného štýlu Orbis Harmoniae, Pezinok

Spoločnosť v zrkadle dejín umenia.

VZŤAHY UMENIA K VEDE, NÁBOŽENSTVU A POLITIKE.

4. novembra 2010
Galéria umenia, Nové zámky

Psychologické príčiny v dejinách

23. septembra 2010
Historický ústav SAV, Bratislava

Pratvary v prírode, architektúre a ľudskej psychike.

ZÁKONITÉ PREMENY UMELECKÉHO TVAROSLOVIA V DEJINÁCH.

19. júna 2010
Kongres stavebnej biológie a holistickej architektúry Genius loci a tempori, Bratislava
 

Prečo záleží na kráse. Krása ako zvestovateľka zmyslu života

23. mája 2010
Festival ezoteriky a zdravého životného štýlu Orbis Harmoniae, Pezinok
 

Anjelské chóry a hudba sfér.

AKO SA TVORIVÉ SILY DUŠE VYJADRUJÚ V HUDOBNEJ REČI.

17. mája 2010
Súkromná základná škola waldorfská,  Bratislava

Jak zkloubit hierarchický rozměr společnosti s rovností

a proč je to potřebné. Pohled do dějin a vize budoucnosti.

24. apríla 2010
Česká konference II., Poděbrady

Poslanie umenia

28. novembra 2009
Eurytmicko-umelecká škola Anna-Sophia, Bratislava

Komenského Pansofia dnes - hledání sjednocující vize

21. marca 2009
Česká konference, Poděbrady

Ekpyrósis - periodický svetový požiar v dejinách ľudstva a v dejinách prírody

17. mája 2005
Právnická fakulta UPJŠ, Košice

Znovuobjavenie anjelov – slovanská odpoveď západnej vede

16. mája 2005
Právnická fakulta UPJŠ, Košice