Toggle menu

Polemiky

Denník N

Redakcia Denníka N - Otakar Horák - žiadosť o uverejnenie odpovede podľa § 8 zákona č. 167/2008 Z. z.
(apríl 2019)

(Celý text v dokumente PDF)

Milan Horák, Obec křesťanů

Polemika k Angelologii dějin
(říjen 2012 - srpen 2015)

(Text v dokumente PDF)

Mgr. Tomáš Došek

Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
(listopad 2013)

(Text v dokumente PDF)

Prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc.

Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
K metodologii Angelologie dějin
(září 2008 – květen 2017)
 

(Celý text v dokumente PDF)

Pôsobia v našich štátnych inštitúciách sekty?

K besede o škole v Pustých Úľanoch
(20. júna 2012)

(Text v dokumente PDF)

Stanovisko k žiadosti o založenie prvého waldorfského gymnázia

List ministrovi školstva Doc. PhDr. Dušanovi Čaplovičovi, DrSc.
(10. mája 2012)

(Text v dokumente PDF)

Má štát povoliť waldorfské gymnázium?

Štátny pedagogický ústav
Odborný protinázor k zamietavému stanovisku Mgr. Martina Kríža
(9. mája 2012)

(Text v dokumente PDF)

Skeptici v GEO: Mesiac vraj vôbec nevplýva na biosféru!

Redakcia časopisu GEO
PhDr. Juraj Turis
(20. novembra 2011)

(Celý text v dokumente PDF)

RNDr. Peter Vajda, CSc. - Vznikla Zem pred 6000 rokmi?

Geofyzikálny ústav SAV
Korešpondencia
(júl - august 2011)

(Celý text v dokumente PDF)

Doc. RNDr. Drahoslav Vajda, CSc. - Podvádzajú kreacionisti vedome?

Časopis a občianske združenie Solas
Otvorený list
31. júla 2011
 
 

ThLic. Vladimír Šiler, Dr.

Katedra filozofie, Ostravská univerzita
Korespondence
(listopad 2010 – leden 2011)

(Celý text v dokumente PDF)

Doc. ThDr. Tomáš Novotný

Katedra filozofie, Ostravská univerzita
Korespondence
(listopad 2010 – leden 2011)

(Celý text v dokumente PDF)

Doc. PhDr. Ladislav Hohoš, PhD.

Katedra filozofie a dejín filozofie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského
Korešpondencia
(august 2008 – október 2010)

(Celý text v dokumente PDF)

Mgr. Juraj Valúšek

Farský úrad, Šaľa
Pohľad kňaza na Angelológiu dejín
(október 2008 - november 2009)

(Celý text v dokumente PDF)

RNDr. Jiří Grygar, CSc.

Český klub skeptiků Sisyfos
K udělení bludného balvanu
(březen – květen 2018)

(Celý text v dokumente PDF)

 

Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc.

Český klub skeptiků Sisyfos
Andělé z pohledu statistika
(květen 2009)

(Celý text v dokumente PDF)

Prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc.

Český klub skeptiků Sisyfos
Heslo o Angelologii v slovníku pavěd
(září 2008 – květen 2009)

(Celý text v dokumente PDF)

Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.

Ústav molekulární genetiky AV ČR
Korespondence
(říjen 2008 – červen 2017)

(Celý text v dokumente PDF)

Doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD.

Rádio Lumen
K listom poslucháčov
(október 2008)

(Celý text v dokumente PDF)

Benedikt XVI.

List pápežovi Benediktovi XVI. a odpoveď z Vatikánu
(júl 2008)

(Celý text v dokumente PDF)

Konferencia biskupov Slovenska

Otvorený list Konferencii biskupov a dekanovi Rímsko-katolíckej cyrilometodejskej bohosloveckej fakulty UK
(december 2007 - január2008)

(Celý text v dokumente PDF)