Toggle menu

Sedem stupňov

Gabriel

• Archanjel narodenia. Anjeli strážni • Lunárne bohyne. Sudičky • Duševné striebro. Zrkadlenie • Éterický príliv a odliv. Luna v prírode • Lastúrniky. Kambrická explózia života • Detská psychológia. Hysterický typ • Perla ako pravzor baroka. Zženštilá móda • Dejiny maľby vo svetle duchovnej meteorológie. Naturalizmus. Impresionizmus • Haiku, deskriptívna poézia • Tália, múza komédie • Románopis. Sféra osudu • Dejiny materializmu a skepticizmu. Empirizmus, nominalizmus, atomizmus • Prírodovedná revolúcia • Náboženstvo polmesiaca. Arabi. Židovstvo • Matriarchát. Etruskovia. Lýdovia • Hedonizmus. Bakchantky • Sny a pravá hemisféra mozgu • Vznik obrázkového písma •

Rafael

 

• Archanjel liečenia, posol bohov • Pohyblivý duševný typ • Svet v karbóne. Vznik listu a rebier • Uhlík ako nositeľ života • Gotika. Konvalinkový stavebný sloh • Novoklasicizmus. Rokoko • Panenskosť, cudnosť, štíhlosť • Školský vek • Vzdelanosť, kníhtlač, zakladanie univerzít • Racionalizmus. Osvietenstvo. Satira • Pútnictvo a obchodné cesty • Chalkolit. Mestá a remeslá • Fenícia. Benátky. Hanza • Operení hadi. Toltékovia, Angkor • Zenit egyptskej kultúry • Rytmus. Vlnové teórie • Dejiny medicíny • Botanika. Vitalizmus • Lingvistika. Vynález abecedy •

Anael

• Pravzor lásky a krásy v prírode a v dejinách • Estetický psychologický typ. Puberta • Fyziognómia krásy. Venušanské orgány • Farebnosť. Meď ako kov duše • Aromatickosť. Dusík • Evolúcia vtáctva a kvetín. Vznik pier, hlasiviek a krídel • Teplokrvnosť a citové väzby. Pohlavná metamorfóza • Synovia a dcéry bohyne. Milosrdní svätci • Kráľovné, vedkyne, filozofky • Dejiny zoológie a chémie. Alchymisti, čarodejnice • Dejiny hudby a tanca • Erató, múza poézie. Lyrika. Krajinomaľba • Praveké Venuše • Kaligrafia. Vitráže • Slávni milenci. Samovraždy • Romantizmus. Trubadúri, dvorná láska • Gotická móda. Vlasy • Svadobná mystika, súfizmus a zen • Kniežatstvá, duchovia národov. Vznik nacionalizmu. Heraldika • Krivka revolučnosti v dejinách. Anarchizmus. Herézy • Anjel Páv, Prométeus, Lucifer • Rozdelenie pohlaví a strata nesmrteľnosti • Tuberkulóza ako venušanský démon • Teotihuacán. Sýria. Akkad • Sladkosť neskorej antiky •

Michael

 


• Archanjel Slnka • Duchovia formy. Zápas svetla a tmy • Slnečné božstvá staroveku. Slneční hrdinovia • Slnečné dynastie a kulty. Leví králi • Duchovná podstata človeka • Dospelosť • Jaspersova axiálna epocha. Vznik filozofie • Svätci-mudrci. Objav logiky • Dejiny demokracie. Prvý parlament • Kelti. Peržania. Inkovia. Gréci • Lukostrelci a kopijníci. Alexandrove výpravy • Michael ako tvár Kristova • Menhir. Obelisk. Iónsky stĺp • Yggdrasil, svetový strom • Prvohorné stavovce. Vznik srdca, stonky a chrbtice • Strieborný a zlatý systém hodnôt. Zápas materializmu s idealizmom • Politická pravica a ľavica • Globalizácia. Postmoderna a poludňajší démon • Zlaté pozadie. Úloha súčasného umenia • Legenda o fénixovi •

Samael


• Archanjel smrti. Bohovia vojny • Železný proces v krvi. Doba železná • Kríza stredného veku • Kríza Európy, mor • Antipápeži, schizmy • Technologické objavy • Železní králi, chrabrí svätci. Rytierstvo • Tango. Pomužštenie módy • Plamienková gotika. Marsické rastliny • Expresionizmus a futurizmus v umení • Psychológia červenej farby. Asociálna porucha osobnosti • Diktatúry. Radikálne rovnostárske hnutia. Komunisti. Spartakovci. Husiti • Aztékovia, Rimania, Sparťania, Asýrčania, Vikingovia • Džingischán, Tamerlán, Attila • Nájazdy kočovníkov z ázijských stepí. Sťahovania národov • Dravosť. Mäsožravosť • Kriedový svet. Posledné dinosaury • Ekpyrósis, periodický svetový požiar • Výklad Apokalypsy. Zmysel zla •

Zachariel

 


• Panstvá, duchovia múdrosti • Bleskovládni bohovia. Vzostup Amona a Marduka • Cínový proces. Duševná modrá • Evolúcia končatín a čeľuste. Vznik rovnovážneho a priestorového zmyslu • Zrelý vek života. Laterálne myslenie • Spravodliví králi. Artuš, Karol Veľký, Harún ar-Rašíd • Zjednocovanie Európy • Pôvod Indoeurópanov. Zdomácnenie koňa • Babylonská ríša. Mayovia • Javor a zacharielská architektúra • Labyrint, dom sekier • Renesancia, znovuzrodenie Grécka. Široká móda •  Štvorec, mnohosten, horizontála. Centrálna symetria a renesančný ideál • Veľkí sochári • Dejiny matematiky. Pytagorejci • Šachová hra • Rozvoj zemepisu a zámorské objavy •

Orifiel

 


• Tróny, duchovia vôle • Antický Saturnus. Kto je Uriel? • Staroba, zima života • Duševné olovo. Melanchólia • Kompulzívno-obsedantná porucha • Geologický vek Kozorožca. Kosťotvorba • Monumenty, megality, pyramídy • Kruhovosť v architektúre a odievaní • Temnosvit v maľbe. Čierna • Stoická filozofia, determinizmus, mechanicizmus • Dejiny dejepisectva • Uránia, múza astronómie • Mechanika. Optika. Kryštalografia • Duch Rimanstva • Analógie medzi Rímom a Čínou. Čínsky múr • Rímska cirkev, Jezuiti • Asketickí svätci. Pustovnícke a mníšske hnutia • Pochmúrni králi • Konzervatívne absolutizmy , rytmus politickej centralizácie • Amerika, nový Rím •