Toggle menu

Čo je pokrok?

Objednávka O knihe O autorovi

 

 

Emil Páleš

Čo je pokrok?

O potrebe celostného myslenia. Novoelejská psychológia ekonomiky

Co je pokrok?

O potřebě celostního myšlení. Novoelejská psychologie ekonomiky

slovensky
96 strán, formát 130 x 190mm, brožúra
vyd. Sophia, Bratislava, 2019.

Cena: 8 €
poštovné a balné (za 1 zásielku) + 3 €

česky
96 stran, formát 130 x 190 mm, brožura
vyd. Sophia, Bratislava, 2020

Cena: 8 €
poštovné a balné (za 1 zásilku) + 3 €

 

Objednávka


Na Slovensku V Čechách

Cena za 1 kus knihy je 8 €.
Poštovné a balné je 3 € za zásielku
(bez ohľadu na počet kusov v zásielke)

Objednávku zašlite na info (zavináč) sophia (bodka) sk. Pošlite nám poštovú adresu a dostanete variabilný symbol a číslo účtu, kam zaplatiť.

Pri viac kusoch si môžete pre knihy prísť aj osobne v Bratislave. Kvôli termínu zavolajte 0904 682 768.

Kúpou priamo tu u vydavateľa podporujete našu prácu.

Cena za 1 kus knihy je 8 €.
Poštovné a balné je 3 € za zásilku
(bez ohledu na počet kusů v zásilce)

Objednávku zašlete na info (zavináč) sophia (bodka) sk. Pošlete nám poštovou adresu a dostanete variabilní symbol a číslo účtu, kam zaplatit.

Je lepší, když uvedete i telefon pro kuriéra.

 

Koupí přímo tady u vydavatele podporujete naši práci.

O knihe


Konečným cieľom ľudského snaženia je šťastie. To nám však napriek vonkajšiemu pokroku stále uniká. Táto esej ukazuje, ako sa všetky jednostranné ciele menia na ilúzie. Svetové javy sú cez človeka, cez ľudskú psychiku previazané do celku ako spojené nádoby. Udržateľný pokrok môže napredovať iba v rovnováhe. Trvalý je len pokrok hodnôt. Jednostranné technické opatrenia bez mravnej ašpirácie prinášajú progres vždy za cenu regresu v inej oblasti. Jednostranné programy vrhajú spoločnosť do cyklov. Každý technologický pokrok či prírodné bohatstvo musia byť vyvážené cnosťami.

Práca má hlbší zmysel než len živobytie – integruje zdravú psychiku a je prameňom ľudskej dôstojnosti. Technologická nezamestnanosť sa nedá riešiť blahobytnou spoločnosťou. Ľudstvo odbremenené od materiálnej výroby robotizáciou musí nájsť nový orientačný bod v myšlienkovom svete, ktorý mu bude dávať objektívnu spätnú väzbu. Inak sa rozrastá pseudosvet a nové neduhy, ktoré opäť pohltia všetky benefity. Etiku treba začleniť do ekonomiky ako reálnu produktívnu silu. Šťastie pramení z duševných procesov, ktoré nezávisia od technickej podoby sveta.

Konečným cílem lidského snažení je štěstí. To nám však i přes vnější pokrok stále uniká. Tato esej ukazuje, jak se všechny jednostranné cíle mění v iluze. Světové jevy jsou přes člověka, skrze lidskou psychiku provázané do celku jako spojené nádoby. Udržitelný pokrok je možný pouze v rovnováze. Trvalý je jen pokrok hodnot. Jednostranná technická opatření bez mravní aspirace přinášejí progres vždy za cenu regresu v jiné oblasti. Jednostranné programy vrhají společnost do cyklů. Každý technologický pokrok či přírodní bohatství musí být vyvážené ctnostmi.

Práce má hlubší smysl než jen živobytí – integruje zdravou psychiku a je pramenem lidské důstojnosti. Technologická nezaměstnanost se nedá řešit blahobytnou společností. Lidstvo zbavené břemena materiální výroby díky robotizaci musí najít nový orientační bod v myšlenkovém světě, jenž mu bude dávat objektivní zpětnou vazbu. Jinak se rozrůstá pseudosvět a nové neduhy, které opět pohltí všechny benefity. Etiku je potřebné začlenit do ekonomiky jako reálnou produktivní sílu. Štěstí pramení z duševních procesů, jež nezávisejí na technické podobě světa.

O autorovi


RNDr. Emil Páleš, CSc.

je bývalým vedeckým pracovníkom Slovenskej akadémie vied. V roku 1994 založil neziskovú organizáciu Sophia, ktorá sa venuje integrálnym štúdiám. Výsledky svojej práce zhrnul v knihe Angelológia dejín. Synchronicita a periodicita v dejinách.

Skúma príčiny a vzorce tvorivosti v dejinách. Objavuje spoločné zákonitosti individuálnej psychológie, kultúrneho vývoja a evolúcie prírody. Ukazuje tiež, ako sú podobné poznatky obsiahnuté už v starých mýtoch a náboženských tradíciách. Oživuje celistvú múdrosť, ktorá by mohla byť východiskom z mravnej krízy súčasnosti. Jeho pôvodným príspevkom je objav cirkasemimileniálnych (približne 500-ročných) cyklov v dejinách. V roku 2008 mu Karlova univerzita udelila cenu Zdeňka Kleina za najlepšiu prácu o etológii človeka.

je bývalým vědeckým pracovníkem Slovenské akademie věd. V roce 1994 založil neziskovou organizaci Sophia, která se věnuje integrálním studiím. Výsledky své práce shrnul v knize Angelologie dějin. Synchronicita a periodicita v dějinách.

Zkoumá příčiny a vzorce tvořivosti v dějinách. Objevuje společné zákonitosti individuální psychologie, kulturního vývoje a evoluce přírody. Ukazuje také, jak jsou podobné poznatky obsaženy již ve starých mýtech a náboženských tradicích. Oživuje celistvou moudrost, která by mohla být východiskem z mravní krize současnosti. Jeho původním příspěvkem je objev cirkasemimileniálních (přibližně 500letých) cyklů v dějinách. V roce 2008 mu Univerzita Karlova udělila cenu Zdeňka Kleina za nejlepší práci o etologii člověka.