Toggle menu

Aktuality

Ariadnina niť 2024

Slobodný Vysielač, 21.5.2024

94. diel. Demokracia bez duchovnej chrbtice vedie k polarizácii a atentátu... . Hosť: RNDr. Emil Páleš, CSc., moderuje: Boris Koróni.

Slobodný Vysielač, 4.5.2024

93. diel. Angelológia dejín 3 – predstavenie knihy, 6. časť. Hosť: RNDr. Emil Páleš, CSc., moderuje: Boris Koróni.

Slobodný Vysielač, 23.3.2024

92. diel. Angelológia dejín 3 – predstavenie knihy, 5. časť. Hosť: RNDr. Emil Páleš, CSc., moderuje: Boris Koróni.

Slobodný Vysielač, 24.02.2024

91. diel. Angelológia dejín 3 – predstavenie knihy, 4. časť. Hosť: RNDr. Emil Páleš, CSc., moderuje: Boris Koróni.

Slobodný Vysielač, 13.01.2024

90. diel. Angelológia dejín 3 – predstavenie knihy, 3. časť. Hosť: RNDr. Emil Páleš, CSc., moderuje: Boris Koróni.

O naději a pokladu zakopaném na vlastním dvoře

Vianočný rozhovor pre portál Modrý jelen, 24. decembra 2023

Synchronicita a periodicita v dejinách

Dialógy na ZVTV Plus, 22. decembra 2023

Ako ďalej

Slobodný vysielač, 20.11.2023
Hľadanie ciest do budúcnosti, 2. časť. Hosť: RNDr. Emil Páleš, CSc., moderuje: Peter Bulla.

Slobodný vysielač, 6.11.2023
Hľadanie ciest do budúcnosti, 1. časť. Hosť: RNDr. Emil Páleš, CSc., moderuje: Peter Bulla.

Ariadnina niť 2023

Slobodný Vysielač, 02.12.2023

89. diel. Angelológia dejín 3 – predstavenie knihy, 2. časť. Hosť: RNDr. Emil Páleš, CSc., moderuje: Boris Koróni.

Slobodný Vysielač, 04.11.2023

88. diel. Angelológia dejín 3 – predstavenie knihy, 1. časť. Hosť: RNDr. Emil Páleš, CSc., moderuje: Boris Koróni.

Slobodný Vysielač, 09.09.2023

87. diel. Umelá inteligencia. Bude nám slúžiť lebo nás nahradí? Hosť: RNDr. Emil Páleš, CSc., moderuje: Boris Koróni.

Osud a sebapoznanie

Dialóg Pjér La Šé'z & Emil Páleš, Strašnické divadlo, Praha, 2. novembra 2023

180. výročie kodifikácie spisovnej slovenčiny

Emil Páleš (Hurbanova mohyla, Hlboké, 16. júla 2023)

V týchto dňoch pred 180 rokmi sa tu v Hlbokom stretli Štúr, Hodža a Hurban, aby založili spisovnú slovenčinu, ktorá spojí, vzdelá a pozdvihne Slovensko.

Pripomíname si to v čase, keď angličtina bezprecedentným spôsobom preniká do všetkých jazykov alebo ich úplne vytláča. 2. mája zomrela posledná hovorkyňa indiánskeho jazyka wenadži a jeden ďaľší jazyk vymrie každé dva týždne. Zo siedmich tisíc jazykov sveta v priebehu tohto storočia väčšina zanikne.

Hurbanova mohyla, Hlboké, 16. júla 2023

Ako viesť dialóg v polarizovanej spoločnosti?

Café Lampy, Bratislava, 30. marca 2023

Rozhovor o opakujících se dějinách, umělé inteligenci i andělích

Rozhovor pre Svědomí národa, Praha, 16. novembra 2022

Spiritualita a sloboda

Matej Štepita & Emil Páleš, Kafé Lampy, 6. mája 2022

Zrkadlo muža

Jozef Mihališin & Emil Páleš, 15. novembra 2021

Stará múdrosť v zrkadle súčasnosti

Divadlo na Maninách, Praha, 7. septembra 2021

Podporte nás 2% z dane

Vážení partneri – sponzori,

vďaka Vášmu rozhodnutiu poslať 2% z dane práve našej neziskovej organizácii sa každoročne zozbiera  čiastka, vďaka ktorej dokážeme realizovať náročné projekty s kvalitou, akú si zaslúžia. S Vašou podporou teraz po desiatich rokoch práce odovzdávame do tlače tretí zväzok Angelológie dejín.

Termíny a prihlášky

Stupeň

Termín

Miesto konania

Prihláška

Orifiel 24.-27. marca 2022 Kaštieľ v Mojmírovciach
Gabriel 12.-15. mája 2022 Zámok v Topoľčiankach
Michael 26.-29. mája 2022 Kaštieľ v Mojmírovciach
Rafael 6.-9. októbra 2022 Zámok v Topoľčiankach

 

Nerozvíjame sa celostne

Dialógy v ZVTV Plus, 31. augusta 2021

Harmonogram prednášok

Bratislava 15. mája 2021 10:00 Sedem archanjelov a sedem čakier prihlášky u organizátora
Učitelia jogy
Praha 7. septembra 2021 18:00 Stará moudrost v zrcadle současnosti (dá sa vidieť záznam - pre online vstupenku napíšte na email organizátora na plagáte) Divadlo na Maninách, plagát

 

Čo je pokrok?

Emil Páleš

Čo je pokrok?

O potrebe celostného myslenia. Novoelejská psychológia ekonomiky

Co je pokrok?

O potřebě celostního myšlení. Novoelejská psychologie ekonomiky

Slnečná sústava sa podobá harfe

Emil Páleš (Hlavné správy, 7. septembra 2019)

Americkí výskumníci z oblasti geologických a planetárnych vied potvrdili zaujímavý poznatok: Jupiter spoločne s Venušou spôsobujú cyklickú zmenu tvaru zemskej dráhy. Pod vplyvom týchto dvoch planét každých 405 tisíc rokov Zem obieha po dráhe takmer kruhovej či mierne sploštenej do elipsy. Iná dráha znamená menej slnečného svetla a odzrkadľuje sa v globálnych zmenách klímy, napríklad v cyklickom príchode a odchode ľadových dôb.

Kráčíme vpřed do starého Říma?

Emil Páleš (Festival Avatar, Plzeň, 15. června 2019)

Svět zůstává svým způsobem stejný, i když se mění. Jako bychom se, přes veškerý pokrok, točili v kruhu. Římská říše tady nebyla a nezanikla jen jednou, ale obnovujeme ji a znovu se rozpadá jako ozvěna každých 500 let. Romantismy se nás zmocňují periodicky. Radikální komunismy tady byli už za Spartaka, mazdakovců či husitů... V izolovaném Japonsku 17. století, císař zadržel šlechtice na věčné hostině u svého dvora, aby je měl pod kontrolou, stejně jako to udělal jeho současník, francouzský král ve Versailles.

Čo je pokrok? O potrebe celostného myslenia.

Bratislava, 17.12.2019

Portrét matematika a sofiológa Emila Páleša

Televízia TA3, Bratislava, 2. marca 2019

Náš host

Český rozhlas Plzeň, 14.6.2019

Pohybujeme se v kruzích. Staré příběhy se stále opakují, jen jsou oděné do moderního hávu. Hostem je RNDr. Emil Páleš CSc. Moderuje Veronika Albrechtová.

Jak zní hudba sfér?

Emil Páleš
(Sféra 11-12/2018)

Řecký mudrc Pýthagorás jako první učinil objev, že hudební intervaly jsou vlastně matematické poměry délek strun či frekvencí. Libozvučné intervaly lze vyjádřit jako poměry malých celých čísel, na rozdíl od nelibozvučných. A každý interval má svou specifickou kvalitu – vyvolává jinou duševní náladu. Například poměr 5:4 tvoří velkou tercii, která je základem durové tóniny a způsobuje radost. O něco menší poměr 6:5 už tvoří malou tercii, mollovou tóninu a působí tesklivě, vyvolává smutek. Proč je tomu tak, to je dodnes záhadou a předmětem zájmu nejlepších neurovědců.

Celý text v dokumente PDF

Angelologie dějin - očima absolventky Školy Sophia

Hana Beznosková
(Jóga dnes, listopad-prosinec 2018)

Angelologie dějin - kniha bratislavského matematika, filozofa a sofiologa RNDr. Emila Páleše, CSc., ve které se střetávají nejstarší duchovní tradice a moderní věda. Svým obsahovým záběrem monumentální práce, která nebourá dosavadní lidské poznání a cesty k němu, naopak je propojuje a objevuje tak smysluplný řád v pozadí dějin i člověka. Výsledkem desetiletí původního výzkumu je mj. objev 500letého cyklu v dějinách. Tento objev potvrdil i prof. Halberg, jeden z otců chronobiologie. Všem, kteří si kladou otázky po hlubším smyslu života, přináší kniha zároveň nesčetné inspirace.

Celý text v dokumente PDF

Dějiny se opakují

Milan Vidlák v rozhovoru s Emilem Pálešem
(Šifra 6/2018)

 

            Emila Páleše jsem poprvé potkal před lety na České konferenci v Kutné Hoře. Tehdy jsem si myslel, že je klasický intelektuál. Rozvážná mluva, pečlivé vážení slov, prodlevy mezi větami, a pokud není s větou spokojen, hledá, jak to říct ještě přesněji, ale jakmile najde ta správná slova, stojí za to. Vystudoval ostatně kybernetiku a vyučoval počítačovou lingvistiku na Matematicko-fyzikální fakultě Komenského Univerzity v Bratislavě. Pět let byl vědeckým pracovníkem Slovenské akademie věd, kde vyvíjel umělou inteligenci - první počítačový model slovenského jazyka.

 

Celý text v PDF

Mravné poznanie ako úloha východnej Európy

Emil Páleš
(Česká konferencia, Kutná hora, 20. októbra 2018)

     Ako každá doba, aj tá naša potrebuje hrdinov, čo sa postavia drakovi. Len dnes musíme vedieť náš boj poňať duchovne, a nie fyzicky, aby sme ho mohli vybojovať. Sme v kultúrnej vojne. Každú pravdivú myšlienku, každý etický princíp musíme brániť ako pevnosť a hrad, ktorý nesmie prepadnúť nepriateľovi. Na to je potrebný meč jasného rozlišovania, kopija dobrej vôle a štít čistého cítenia, aby sme neboli napadnuteľní. Musíme zvádzať slovné a myšlienkové súboje, ako keby nám išlo o život, lebo ak ich nevybojujeme mentálne, potečie fyzická krv. Musíme byť pripravení niečo riskovať a obetovať, inak prídeme o všetko a stratíme aj večnosť.

Celý dokument v PDF

Ako sa budúcnosť slovanov zračí v umení

Emil Páleš
(Fénix 7-8/2018)

Je pravda, že Slovania majú potenciál vytvoriť poslednú indoeurópsku kultúru? Svedčia o tom tri umelecké momenty: Prvým je vitálnosť, ktorú dobre vidieť z ohybnosti slovanských jazykov. Druhým je krása vo výtvarnom umení. A tretím je mravná fantázia v literatúre.

Celý text v dokumente PDF

Koktejl

Český rozhlas Ostrava, 9.11.2017

Hostem je slovenský vědec a filozof Emil Páleš. O duchovních hodnotách v propojení s vědou je rozhovor, k jehož poslechu zve Kateřina Huberová.

Čo je pravda? Ako vzniká osud a prečo sa dejiny opakujú v cykloch

Emil Páleš
(Vitalita 2/2017)

V prvej a druhej časti nášho rozprávania sme si priniesli kamienky do obrazu, ktorý teraz dokončíme. Naše životy sú podmienené cyklickým striedaním kultúrnych vzorcov, ktoré oscilujú z extrému do extrému. V každej epoche pokladáme za samozrejmý a „racionálny“ iný obraz sveta a neuvedomujeme si, nakoľko je určovaný podprahovými štruktúrami kedysi chápanými ako anjeli a démoni. V čase vrcholiaceho idealizmu si ľudia ťukajú na čelo, ak počujú, že niekto pochybuje o existencii Boha. A v čase vrcholiaceho materializmu naopak, ak niekto v Boha verí. Jedna epocha sa čuduje druhej, ako mohli byť ľudia takí hlúpi. Skutočná pravda však býva v strede a každá epocha z nej vlastní len úlomky.

(Celý text v dokumente PDF)
 

Čo je pravda? Integrálna teória poznania a duševné zdravie

Emil Páleš
(Vitalita 1/2017)

V predchádzajúcej časti som na príkladoch ilustroval, ako pracuje podvedomá myseľ a ako nás môže ovplyvňovať ten, kto pozná jej skryté mechanizmy. Veľmi znepokojujúcim aspektom je zistenie, že ľudské ego vždy všetko zbásni do súvislého a sebalichotivého príbehu, nech je to čokoľvek.

(Celý text v dokumente PDF)
 

Čo je pravda? Prečo bdejúc snívame a ako sa prebudiť do skutočnosti

Emil Páleš
(Vitalita 12/2016)

Psychológia a neuroveda 21. storočia odhaľujú tajomstvá, ktoré boli kedysi výlučným vlastníctvom zasvätencov a kúzelníkov. Jedným z takých tajomstiev je aj lucídny spánok. Je to schopnosť bdieť vo sne, ktorá bola dávno známa tajným školám. Tvorila prvý stupeň zasvätenia. Akademický svet ju však objavil až v 80. rokoch zásluhou Stephena LaBergea z univerzity v Stanforde. LaBergeovi oneironauti (snoplavci) komunikovali zo sna pomocou očných pohybov, pričom prístroj sledoval mozgové vlny a ukazoval, že naozaj snívajú. Dôkazy presvedčili odborníkov, ktorí dovtedy popierali bdelé snívanie ako ničím nepodložený okultný mýtus, že ide o skutočnú schopnosť.

(Celý text v dokumente PDF)

Zlato sa skúša ohňom, láska prekážkami a šťastie večnosťou

Emil Páleš
(Láv 2, 2016)

Čo je šťastie?

Šťastie nie je potešenie. Cítime, ako sa významovo líšia. Potešenie je niečo prechodné, povrchné. Šťastie je niečo hlboké, trvalé. Šťastie sa nedá oddeliť od pravých hodnôt.

(Celý text v dokumente PDF)

Každý musí nájsť svoju vlastnú Severku

(Balans, máj 2016)

Vedec, filozof a sofiológ Emil Páleš ma od prvého okamihu zaujal šírkou svojich poznatkov o prírode, ľuďoch i dejinách a postupne aj ako človek, svojou osobnosťou. Svojich čitateľov a poslucháčov vychováva k schopnosti samostatného úsudku. „Každý musí nájsť svoju vlastnú hviezdu, ktorá ho vedie zvnútra“, hovorí. „Ako? Do poznania treba vrátiť celistvý prístup, usilovať sa o mravnú integritu osobnosti.“

(Celý text v dokumente PDF)

Európa spoločne proti islamizácii

Emil Páleš
(Námestie SNP, Bratislava, 6. februára 2016)

Prihováram sa, ani nie tak proti islamu ako za to, aby bývalý kresťanský západ znovu našiel svoje dobré korene a mravnú silu. Skutočná cesta do budúcnosti vedie iba tadiaľ, kde sme za niečo; byť proti niečomu spojí ľudí vždy len dočasne a nakoniec prinesie viac zničeného než vytvoreného. Tento jemný rozdiel je podstatný.

(Celý text v dokumente PDF)

ČESKÁ KONFERENCIA - Duchovná identita Európy

Kutná Hora, 21. novembra 2015

Drtinová Veselovský TV

DVTV, Praha, 17. októbra 2015

 

 

 

 

 

 

Príhovor pri príležitosti otvorenia pamätnej izby J. M. Hurbana v Hlbokom

Hlboké, 27. septembra 2015

Veľavážení priatelia,

mám česť prehovoriť pri tejto mohyle ako predstaviteľ neziskovej organizácie, ktorá možno už jediná živo rozvíja sen najbližší srdcu Jozefa Miloslava Hurbana. Prečo si Hurban do osobného erbu zvolil sovu? Štúrovci chceli pozdvihnúť našu vlasť, a to najprv z jej mravnej biedy a až v dôsledku toho aj z jej ekonomických ťažkostí. No takmer celkom sa mlčí o spôsobe, akým to chceli dosiahnuť. V prvom článku prvého čísla Slovenských pohľadov Hurban vytýčil projekt tzv. slovanskej vedy.

(Text v PDF)

Ľudský mozog a rytmy v dejinách kultúry

Emil Páleš
Pripravené pre TEDx
(príspevok nebol vybratý)
Bratislava, 2015

Duševný život človeka sa od inštinktívneho života zvierat líši najmä tým, že človek je schopný slobodnej tvorby. Kultúra pozostáva z tvorivých činov géniov v oblasti vedy, umenia a náboženstva. Ale pramene tvorivosti sú pre psychológov a antropológov stále veľkou záhadou.

(Celý text v dokumente PDF)

Pramene celistvého poznania

Film Lucie Kašovej, 2014.

Angelológia ako syntéza psychológie, histórie a biológie

Emil Páleš
Prvá Integrálna európska konferencia
Budapešť, 8.-11. mája 2014

Starobylá múdrosť nám odkázala poznanie o svete a človeku zhustené do obrazov anjelov a božstiev. Angelológia obsahuje skutočné poznatky o vývinovej psychológii, typológii osobnosti, dejinách kultúry a evolúcii prírody. Démonológia obsahuje poznanie o poruchách osobnosti, psychosomatických príčinách chorôb, patologických spoločenských javoch a vyhynutí druhov v prírode.

(Celý poster v PDF)

Náuka o dejinných cykloch ako futurológia staroveku

15. októbra 2013
Futurologická spoločnosť, Bratislava

Duchovní inteligence inspirují epochy

Zdeněk Vojtíšek: Rozhovor s angelologem a sofiologem dr. Emilem Pálešem
(Dingir 3/2013)

RNDr. Emil Páleš, CSc. (*1966) charakterizuje svou práci jako sofiologii, což je úsilí o syntézu tří oblastí poznání (o přírodě, člověku a Bohu), jakož i tří pramenů poznání (zjevení, rozumu a smyslové zkušenosti). Navazuje tím na cíl, který si kdysi vytyčili Jan Amos Komenský, Vladimir Solovjov nebo slovenští Štúrovci. Sedm let redigoval čtvrtletník Sophia, vede Školu angelologie, přednáší odborně i laikům. Třísvazková Angelologie dějin shrnuje 25 let jeho práce – výklad světových dějin skrze archetypy a zákonitosti hlubinné psychologie.

(Celý text v dokumente PDF)

Záhrada

Rádio Devín, 15.07.2013

http://www.rtvs.sk/radio/relacie/detail/zahrada

Moderovaný diskusný program o kultúre z Lisztovej záhrady Univerzitnej knižnice v Bratislave, 9. júla 2013. Diskusia na tému "Odpojení", moderuje Zuzana Tkáčiková z rádia Devín. Hosťami sú Emil Páleš - sofiológ, Róbert Slovák - reklamný tvorca, Daniel Pastirčák - kazateľ.

Sofiológia ako príklad integrálnej vedy a vzdelávania v tradícii Slovanov

Emil Páleš
Sympózium „Towards a Higher Education: Exploring New Pathways in Leadership“,

Univerzita Palackého v Olomouci, jeseň 2013

Viaceré osobnosti medzi Slovanmi a na pravoslávnom východe boli vedené víziou Sofie – celistvej múdrosti. Sofiológia je úsilie o integráciu rôznych prameňov poznania: zjavenia, rozumu a zmyslovej skúsenosti. Chce prekonať rozštiepenosť psychických zložiek osobnosti indivídua, ktorá sa odráža v rozštiepenosti spoločenských procesov a inštitúcií. Také úsilie má význam pre výchovu samostatne sa orientujúceho, mravne zodpovedného človeka a obnovu narušených hodnotových základov spoločnosti.

(Celý text v dokumente PDF)

Duše K - Můžeme se poučit z minulosti a předvídat vývoj událostí?

Divadlo Kampa, Praha, 22. marca 2013

Sisyfos proti vědě. Etika odborného dialogu a české hnutí skeptiků

Emil Páleš
(WM Magazín 135/2013)

Je známé, že český klub skeptiků Sisyfos vystupuje proti pseudovědám. Mnohem méně známé je však to, že vystupuje i proti korektnímu vědeckému výzkumu, pokud by tento mohl (byť i nepřímo) vrhat nějaké kladné světlo na ideje zařazené na černou listinu okultních nauk. Členové klubu se snaží takovému výzkumu předem zabránit anebo jej zdiskreditovat. Jako prostředek k tomuto cíli však nevolí oponenturu na odborném fóru, jak by se na akademickou obec slušelo. Nýbrž kuloární intriky, šíření falešných informací mezi akademickými funkcionáři i laiky, zesměšňující útoky ad hominem, zastrašující dopisy těm, kdo na takovém výzkumu spolupracují, a páky institucionálního násilí, jež odepírají finanční dotace, vyznamenání, pracovní místa a možnost publikovat. Nepřispívají k objasnění pravdy žádnými kontrolními studiemi a protiargumenty, ale jejich činnost je ryze destruktivní, ničící práci jiných. Přitom opouštějí všechny zásady vědeckého uvažování i obecně lidské morálky. Principy vědy a racionality jsou zdůrazňovány, pokud se jim hodí – a rychle opouštěny, když mluví ve prospěch protistrany.

(Celý text v dokumente PDF)

 

Reflex 1

TV Markíza, 31. mája 2010