Toggle menu

Biochémia siedmich planetárnych kovov. Pohľad alchýmie a pohľad moderný

7. decembra 2011
Západočeská univerzita, Plzeň
 

Na sedem kovov známych v staroveku sa alchýmia dívala ako na korešpondencie siedmich duchovných archetypov symbolizovaných planétami. Alchymická koncepcia kovov pravdivo zachytáva rad ich vlastností, ktoré boli objavené až v 20. storočí pomocou prístrojovej techniky. Tieto poznatky umožnili alchymistom čiastočne úspešne liečiť. Nie je zrejmé, ako toto poznanie získali a prečo kovy vykazujú práve tieto vlastnosti a funkcie v živých systémoch.

mp3