Toggle menu

Časopis Sophia

Obsah:

 • KULTÚRNE A HOSPODÁRSKE ZÁZRAKY V DEJINÁCH. Rozhovory Sophie s časopisom Vital a denníkom Nový Čas - str. 3
 • DUCHOVNÉ CENTRUM SLOVENSKÉHO, ČESKÉHO A POLSKÉHO NÁRODA. Listy od žiakov K. J. Maliarika - str. 6
 • STOJÍME NA PRAHU SLOVANSKÉ ÉRY? O návaznosti a střídání světových kultur - str. 9
 • LEGENDA O KATAROCH.  Život a hrdinská smrť gnostickej sekty v stredovekom Francúzsku - str. 10
 • O ROZDIELI MEDZI POVOLANÝM A VYVOLENÝM NÁRODOM - str. 12
 • LOGOTERAPIA. Liečenie znovunájdením zmyslu života - str. 14
 • KTO JE ČLOVEK? O význame života - str. 15
 • ATLANTÍDA. O spôsobe života a vzťahoch v Atlantskej ríši - str. 23
 • O TYKANÍ A VYKANÍ - str. 29
 • DHAMMA. O PODSTATE BUDDHIZMU. Prednes ctihodného Rewata Dhammu Sayadaw - str. 31
 • MESTO SPRAVODLIVÝCH. Imaginatívne cvičenie - str. 34
 • JEDEN Z VÁS JE MESIÁŠ. Poviedka - str. 35
 • ROSA DUŠÍM. Alegorické obrazy ľudského života - str. 36
 • CO JE INTUICE? O málo využívanej schopnosti človeka s prof. Williamom Kautzom z Ústavu aplikovanej intuície v Stanforde - str. 38