Toggle menu

Anjelská zvonkohra Vianoc

(Večerník 29. decembra 2015)

Tri dni pred štedrým večerom sme navštívili kaviareň na Palisádach, kde sa konala prednáška na tému Anjeli a hudba sfér. Prednášajúci Emil Páleš, zakladateľ neziskovej organizácie Sophia, vysvetľoval symboliku anjelov a hudby na starých maľbách aj s ukážkami skladieb. Položili sme mu zopár otázok.

Prečo sa anjeli spájajú s hudbou? Najčastejšie sa zobrazujú ako spievajú a hrajú na hudobných nástrojoch.
Presne tak, anjeli netvoria pracovné čaty, ale spevácke chóry a orchestre. Duchovný zážitok prítomnosti anjelov sa totiž nedá prirovnať k ničomu inému lepšie, ako k hudbe. Ich spôsob bytia sa ponáša na umeleckú činnosť.

Kto sú vlastne anjeli? Sú nejakým spôsobom reálni?
Sústredenie, odriekanie a očista vedú k rozvinutiu vnútorného zraku a sluchu – k zážitkom, ktoré sa kedysi označovali ako nebeská hudba či hudba sfér. V čase zimného slnovratu, keď vonkajšia príroda spí, sa človek prirodzene takto zvnútornil a obracal do seba. Na Vianoce sa mu preto zdalo, že počuje anjelov.

Vravíte, že každý chór by sa mal zobrazovať s inými nástrojmi?
Obrazy anjelov vyjadrujú isté morálno-duševné kvality, pravzory cností. Správne je dať každému chóru do ruky taký nástroj, aký v nás vyvoláva rovnaký mravný zážitok a duševný stav, ako prítomnosť toho chóru. Slnečné mocnosti napríklad namaľujeme s fanfárami, lebo prinášajú slávnostnú, víťaznú náladu. Sily majú bubny - vlievajú dušiam odvahu. Kniežatstvám dáme do ruky sláčiky, lebo rozochvievajú city. Hrôzu vyvolávajúce Tróny budú ako dunenie gongu, sú to anjeli súdu.

Hudba anjelov podľa vás teda nie je obyčajná hudba. Má moc tvoriť svety. Tolkien takým obrazom začal svoj Silmarillion.
Tak sa verilo, že svet povstal Božím slovom – vyspievali ho anjeli. V Jánovom Zjavení máme sedem anjelov s trúbkami, čo ohlasujú dejinné epochy. V dejinách sa skutočne opakujú kultúrne vzorce, ktoré svojím obsahom a rytmom zodpovedajú starej angelológii. Duchovia času sa prejavujú ako nálady podfarbujúce kultúrne epochy. A striedajú sa v poradí, ktoré tvorí hudobný, kvintový kruh.

Kto je anjelom Vianoc?
V tradícii je to Gabriel. Márii aj pastierom zvestuje narodenie Jezuliatka. Gabrielská cnosť je čistota, vnímavosť, detskosť. V alchymickej reči je to duševné striebro. A hudobne je to zvonkohra. Tak sa obľúbenou vianočnou piesňou stala Jingle bells. V zimnom čase v duchu počujeme znieť strieborné zvončeky.