Toggle menu

RNDr. Emil Páleš, CSc.: Môj najväčší objav - Angelológia

(Týždenník Nové Pohronie, 18.-24. júna 2001)

Ľudia, ktorí sa venujú exaktným vedám, zriedka berú do úvahy teológiu. Platilo to u nás najmä pred rokom 1989, keď sa oficiálne uznávala len materialistická filozofia. Vy ste vzdelaním kybernetik. Ako ste dospeli k tomu, aby ste spojili dve zdanlivo nezlučiteľné záležitosti?

Vo svete jestvuje rastúci trend spájať najmodernejšie výsledky vedy s najstaršími duchovnými tradíciami ľudstva a hľadať medzi nimi súvislosti. Ja som študoval matematiku, ale môj najväčší objav spočíva v znovuobjavení angelológie, čiže stredovekej náuky o anjeloch. To na prvý pohľad nepatrí do vedy, lenže mne sa podarilo angelológiu potvriť práve exaktnými metódami matematickej štatistiky.

Skúmal som početnosť výskytu géniov v dejinách (veľkých hudobných skladateľov, maliarov, básnikov, filozofov a podobne) a zistil som, že neprichádzajú náhodne, ale periodicky v určitých vlnách a rytmoch. To je už samo osebe prevratné zistenie; no ja som navyše ukázal, že tieto rytmy boli dokonca známe už v stredoveku. Jeden stredoveký opát, Johannes Trithemius, ich poznal, a vysvetľoval ich tým, že jestvuje sedem archanjelov, ktorí sa cyklicky striedajú ako duchovia času a inšpirujú veľké osobnosti. Archanjel Michael napríklad inšpiruje vo svojich obdobiach veľkých filozofov, Anael básnikov atď. Je fakt, že tieto rytmy jestvujú a musia mať nejakú príčinu. Tá sa však vymyká pochopeniu tzv. normálnej vedy.

Ako sa k vašej originálnej teórii stavia vedecká obec a ako cirkevné kruhy?

Vedci sú už z princípu skeptickí voči všetkému, aj voči menej odvážnym hypotézam. Nezávislé štúdie renomovaného amerického antropológa Kroebera a sociológa Sorokina však predbežne potvrdili moju teóriu, čo skeptikov zaskočilo. Aj Holanďania Verhulst a Onghena medzičasom ohlásilli objav analogický tomu môjmu.

Čo sa týka cirkvi, tá by predsa znovuobjavenie angelológie mala vítať s otvorenou náručou. Len si predstavte: veda potvrdzuje stredovekú teológiu! Lenže cirkev sa medzitým stala takou materialistickou, že už na anjelov neverí. Oficiálne stanovisko cirkvi zatiaľ žiadne nemám.

Ste zakladateľom nadácie Sophia. Čo je poslaním tejto nadácie?

Je uvedené v podtitule nášho časopisu: aplikácia duchovných hodnôt v praxi.

Pojem sofiológia je pre mnohých ľudí neznámym pojmom. Mohli by ste vysvetliť, čím sa toto vedecké odvetvie zaoberá?

Sofiológia sa usiluje o syntézu prírodných vied, filozofie a teológie. Ide teda v istom zmysle opačným smerom ako špeciálne vedy, ktoré sú analytické. Najväčším predstaviteľom ruskej sofiológie bol Vladimir Soloviov (1853-1900). Inšpirovala ho vízia Nebeskej Múdrosti, Sofie.

S výsledkami vašich výskumov ste oboznámili i širšiu verejnosť prostredníctvom knihy Angelológia dejín. Neobávate sa, že vás adresáti vašej knihy nepochopia?

Nikto sa nesťažuje, že by ju nechápal. Už roky o tom prednášam, a vždy som sa s ľuďmi dobre dorozumel.