Toggle menu

Juraj Jordán Dovala

kňaz Cirkvi československej husitskej
Anjeli nevymreli, Český zápas 84/2004

Pred časom vyšla na Slovensku kniha, o ktorú sa zaujímajú ako ezoterici, tak aj vedecká obec. Jej autorom je RNDr. Emil Páleš, predtým známy ako šéfredaktor časopisu Sophia, či spravovateľ rovnomennej nadácie. Angelológia dejín je dielo, ktoré mapuje zoširoka dejiny ľudstva a snaží sa na paralelných prípadoch a opakujúcich sa dejoch potvrdiť existenciu anjelov, resp. archanjelov času. Povieme si, takých tu už bolo. Zvláštnosť tejto knihy je v tom, že sa autor o to pokúša vedeckou metódou, tak ako ju exaktný svet pozná z princípov falzifikovateľnosti a verifikovateľnosti otca kritického racionalizmu sira Poppera.

Myšlienka knihy, ako tvrdí sám autor, nie je až tak nová, vychádza z tradície opáta Trithemia zo Sponheimu, Herderovej či Hegelovej filozofie, sofiológie ruského velikána Vladimíra Solovjova a najmä zo Steinerovej antropozofie. Doktor Páleš tvorí telo svojho dôkazového materiálu na dejinách, ale vypomáha si teológiou, religionistikou, psychológiou s Jungovým aparátom o archetypoch, Sorokinovou sociologickou štúdiou a nezanedbateľnými poznatkami iných vedných disciplín. Či sa mu cieľ podaril, je na samotnom čitateľovi. Koho téma zaujíma viac, môže navštíviť stránku www.sophia.sk. V súčasnosti sa o knihe diskutuje aj vo vedeckých kruhoch a čas ukáže, či sa závery z tohto netradičného diela ukážu ako relevantné. Diskusia je otvorená.

„Všetko skúmajte a dobrého sa držte,“ píše apoštol Pavol v prvom liste k Tesalonickým. Každopádne je dielo Angelológia dejín dobrodružstvom a svojím obsahom dáva podnetné inšpirácie k tomu, aby si človek svet všímal skutočne o čosi viac a možno uvidí to, čo mu doteraz unikalo, alebo započuje tiché ševelenie anjelských hlasov. Veď Sväté Písmo nehovorí na žiadnom mieste o tom, že by anjeli mali v budúcnosti vymrieť.

 

Juraj Jordán Dovala